Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Utlysning - prosjektmidler samisk salmesang

Samisk kirkeråd lyser ut kr 90 000,- i prosjektmidler til tiltak som bidrar til at tradisjonell samisk salmesang anerkjennes, styrkes og videreutvikles som samisk tradisjonsmusikkform.

Målet med tiltakene er å stimulere menighetene til å arrangere  «Salmesangtreff» som kan passe for flere ulike interesse- eller aldersgrupper, men også gjerne felles treff på tvers av generasjoner og interesser.

Mål:

Samisk kirkeråd ønsker å fremme den samiske tradisjonelle syngemåten, som bygger på et samisk tonespråk som har vært brukt i salmesangen fra gammelt av. Denne syngemåten er også tatt vare på og brukt i flere av de nye samiske salmene.

Menighetene skal ta i bruk og synge samiske salmer fra hele Sápmi, og at salmesangtradisjonene i de ulike områdene blir tatt vare på og videreført.

Delmål:

Menighetene arrangerer salmesangtreff for barn og unge hvor det synges salmer på et eller flere av de samiske språkene. Arrangere møtesteder hvor formålet er å synge salmer på den tradisjonelle samiske syngemåten prioriteres særskilt.

I menighetenes samiske trosopplæring er det et mål at samiske barn og unge kan oppleve at menigheten legger til rette for en samiskspråklig trosopplæringsarena. Samisk salmesangtreff for barn og unge vil kunne bidra til at det skapes en inkluderende samiskspråklig trosopplæringsarena. Det er mulig å få med foreldre eller besteforeldre som kan synge samiske salmer. Dette tiltaket vil kunne inkludere både samiske barn som er samiskdominert tospråklige (samisktalende) og de som er norskdominert tospråklige (norsktalende).

Det er også et mål at menighetene bidrar til ta vare på og å dokumentere de variantene av salmemelodier som finnes i ulike områder. Dette gjelder salmene i Sálbmargirji I og Sálbmagirji II som prioriteres fordi Samisk kirkeråd arbeider med koralbok til Sálbmagirji I og Sálbmagirji II for Den norske kirke. Det er derfor viktig å lage treff for den eldre generasjon som kan disse melodiene.

Et annet mål er at salmesangtreffene inspirerer til at mange flere lærer mer om hvordan man kan lage nye samiske salmer, slik at salmesangtreffene bidrar til at det skrives og komponeres tekst og melodi til nye samiske salmer.

 

Prioriteringer 2017:

-          Salmesangtreff hvor formålet er å synge tradisjonelle samiske salmer på den tradisjonelle syngemåten.

-          Salmesangtreff hvor formålet er å dokumentere varianter av salmemelodier av salmer i Sálbmargirji I og Sálbmagirji II, prioriteres.

-          Salmeverksteder hvor formålet er å inspirere til og lære om hvordan man kan lage nye samiske salmer.

-          Salmesangtreff for barn og unge hvor det synges samiske salmer. Treff hvor formålet er å synge salmer på den tradisjonelle måten prioriteres særskilt. 

Det ytes i utgangspunktet inntil kr 20 000,- til enkeltprosjekter.  

Prosjektsøknad må inneholde prosjektbeskrivelse som beskriver mål, tiltak, arbeidsformer, organisering, framdriftsplan og budsjett. Prosjektet gjennomføres 2017/2018. Ved prosjektslutt leveres rapport og regnskap.

Det ytes ikke tilskudd til korøvinger, eller andre øvinger hvor formålet er arrangering av konsert eller plateutgivelse. Det ytes heller ikke tilskudd til arrangering av konsert.

 

Søknad sendes til: 

 

Post: 

Kirkerådet

v/Samisk kirkeråd

Pb 799 Sentrum 

0106 Oslo 

 

Epost: 

post.kirkeradet@kirken.no

 

Frist: 26. juni 2017

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no