Samisk konfirmantleir 2017

Neste samiske konfirmantleir arrangeres 23-26 mars 2017. Denne gang skal det arrangeres i Nord-Troms. Storfjord kommune og Borgen leirsted er stedet, og der skal ungdommene få møte både lokal samisk kultur og tradisjon, samt bli kjent med området de er i gjennom møte med samisk kunst, musikk, salmesang. De vil også møte mennesker fra området som kan fortelle om den lokale kulturen.

Samisk konfirmantleir er et tilbud til samiske konfirmanter i alle menigheter i Norge. Det gir alle en mulighet til å delta på en landsdekkende leir sammen med andre samiske kristne ungdommer.

Hovedtema for konfirmantleiren er «Nestekjærlighet og solidaritet».

Mer informasjon om konfirmantleiren finner du her.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no