Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Utdanningsstipend for teologistudenter

Den norske kirkes rekrutteringsprosjekt i Nord-Norge utlyser stipend til teologistudenter.


UiT - Norges arktiske universitet tilbyr profesjonsstudium i teologi. Sammen med studier ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) kvalifiserer dette til prestetjeneste i Den norske kirke.

Inntil kr. 20.000. - gis i utdanningsstipend for nye studenter som begynner på profesjonsstudiet i teologi høsten 2016 på bachelornivå eller masternivå.

Regler for utdanningsstipend på profesjonsstudiet i teologi ved UiT Norges arktiske universitet
For nye studenter som begynner på profesjonsstudiet i teologi ved Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR) ved UiT Norges arktiske universitet høsten 2016 på bachelor- eller masternivå, kan en søke om kr 10.000 i utdanningsstipend desember 2016 etter bestått 30 studiepoeng teologi, og nye kr 10.000 i juni 2017 ved bestått ytterligere 30 studiepoeng i teologi. Positivt svar forutsetter tilstedeværelse i undervisningen.

Det deles ut totalt inntil kr. 100.000. - i studiestipend i 2016 og ytterligere 100.000. - kr i 2017. Hver søker kan søke på inntil kr 10.000. - kr. hvert semester, i alt inntil kr 20.000. – kr til hver søker.

Er det flere enn 10 søkere pr. semester blir stipendet redusert i forhold til den totale potten. Det må søkes innen to uker etter eksamensresultatet er kunngjort til Kirkelig utdanningssenter nord kun@kun.uit.no som administrerer søknadene. Det er Den norske kirkes rekrutteringsprosjekt i Nord-Norge som deler ut stipendene.

Informasjon
Mer informasjon om studiet finner du på UiTs nettsider.


For bachelorgrad i studieretning teologi: https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=279504  


For mastergrad i studieretning teologi: https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=269090


Mer om regler for profesjonsstudiet finner du på Kirkelig utdanningssenters hjemmeside: https://uit.no/kun

Søking og opptak: https://uit.no/utdanning/opptak


Kontaktperson faglig: Espen Dahl, epost espen.dahl@uit.no


Studiekonsulent: Siv Aina Hansen, epost siv.aina.hansen@uit.no


Søknadsfrist 15. april på profesjonsstudiet. 1. juni for enkeltemner.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no