Verdens urfolksdag 9. august

I dag 9. august er det FNs internasjonale urfolksdag. Verdens urfolksdag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994. Dagen markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982. Samer er urfolk i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samisk kirkeråd gratulerer med dagen!

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no