Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bakgrunn

Bakgrunnen for Samisk kirkerådsungdomsarbeid finner vi blant annet i strategiplan for Samisk kirkeliv.

Den primære begrunnelsen for å etablere et samisk ungdomsarbeid i Den norske kirke må være samiske ungdommers egne behov. En satsning på samisk ungdomsarbeid vil likevel være svært viktig også i et større rekrutteringsperspektiv. Et overordnet mål for samisk ungdomsarbeid i Den norske kikre må være at identitet, språk og kristent fellesskap bant samisk ungdom styrkes, at unges deltagelse i og medansvar for samisk kirkeliv videreutvikles, og at det i større grad gis rom for unges kluturuttykk i samisk kireliv. I et samisk perspektiv er det dessuten viktig at  ungdomsarbeid skjer i et flergenerasjonsperspektiv.

Strategiplanen setter noen viktige rammer for hva ungdomsarbeidet skal innehold, samt en viss målstyring. Et av målene har vært å få i gang samlingsbasert tilbud. Dette kan du lese mer om på siden som heter Ungdomshelg.

 

Samisk ungdomsutvalg, Sung, går nå inn i en etableringsfase (2015-2016). Ungdommene selv skal være med på, ut fra strategiplanen, å sette noen rammer for utvalget. Strategiplanen sier følgende om målsettingen:

Sung etbaleres som et nasjonalt utvalg på linje med med Ufung i Kirkerådet. Det er naturlig at Sung arbeider med samiske ungdomsspørsmål som er av felleskirkelig karakter, også med hensyn til samarbeid over landegrensene. Sung vil være et sted hvor samisk ungdom utrustes til tjeneste og verv i kirken.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no