Dåp i samisk tradisjon

Barnedåp har lange tradisjoner i samiske samfunn. Koftekledte dåpsbarn, komsekule i sølv og hjemmedåp er noen av de samiske dåpstradisjonene som finnes på ulike steder.

I strategiplan for samisk kirkeliv i Den norske kirke (s. 6) fremheves dåp som en av de de store begivenhetene i mange samiske familiers liv. Bryllup, dåp og konfirmasjon er viktig for å holde kontakt med familie og slekt. Tradisjoner og samværsform avhenger av hvilket område man er i, eller har tilknytning til. Oppslutningen om dåp har vært og er fortsatt svært høy.

I nord er det mange som praktiserer hjemmedåp. Det er enten en prest eller en predikant som gjennomfører dåpshandlingen og senere stadfestes dåpen i den lokale kirken. Denne tradisjonen er forankret i bestemmelsene for dåp i Den norske kirke. Nederst på siden finnes en lenke til en sak på NRK.no fra år 2010 om dette.

I sørsamisk område er det tradisjon at dåpsbarnet får en komsekule med et kors som påminnelse om at Jesus Kristus er hans eller hennes beskytter. For noen år siden ble det gjort opptak av en sørsamisk dåp i Ytteren kirke. Denne filmen er laget i samarbeid mellom Samisk kirkeråd, Saemien Åålmege (samisk menighet i sørsamisk område) og Nord-Rana menighet. 

I boken Sjeltie - Kyrkplatser och kyrkoliv fortelles det at konfirmasjonen er en veldig stor begivenhet, mens til dåpen samles kun de nærmeste. Der er det tradisjon for å velge faddere fra ulike deler av Sápmi/Saepmie, så de nærmeste er likevel mer enn den innerste kretsen av familie. 

-> Hvis du er interessert i å avtale dåp, tar du direkte kontakt med menigheten. På www.kirken.no/dåp finner du mer informasjon om dåpen. Der kan du også søke etter din kirke/menighet.

Lokal trospraksis

Det et mål at menigheter i samiske områder bidrar til å dokumentere lokal trospraksis knyttet til samisk åndelighet og tradisjon i sine områder, som for eksempel vigsel, hjemmedåp, båreandakt, begravelser osv. Da kan det tas i bruk i gudstjenesteliv, diakoni og trosopplæring. Dette er beskrevet i Strategiplan for samisk kirkeliv s. 15. Ta kontakt med din menighet hvis du kjenner til slike tradisjoner.

Det kan være vanskelig å vite hvordan man gjør slikt dokumentasjonsarbeid. Samisk kirkeråd og Kirkerdået er rette stedet å søke hjelp til å sette igang utviklingsarbeid. Målet er å sikre at menigheter bidrar og legger til rette for at samiske familier kan følge sine tradisjoner knyttet til dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. (Strategiplanen s. 19)

Møte kunnskap om sitt eget

Hvis man opplever at menigheten har lite kunnskap om lokale samiske tradisjoner, er det viktig å ta dette opp. Menighetene skal nemlig sikre at samiske barn og unge i trosopplæringa møter kunnskap om for eksempel dåpstradisjoner, trospraksis og høytider med en særlig betydning for samene. 

I Indre Finnmark prosi kan dette for eksempel handle om at presten og troslæreren er kjent med at man pleier å ha mange faddere og at det å være gudmor eller gudfar knytter dem sterkere til familiens nettverk. Det er heller ikke uvanlig at det er en av gudforeldrene som holder barnet mens det blir døpt. (se Anne Kirsti Kjennes masteroppgave om faddertradisjoner)

Kofte under dåp og konfirmasjon

Et eksempel på hvordan samisk kultur kan ha betydning for konkrete valg i kirken er bruk av kappe eller ikke til konfirmasjonen. I de fleste menigheter i landet er den hvite konfirmantkappa vanlig, som representerer den hvite dåpskjolen. For de samiske barna som derimot ble døpt i kofte, er symbolverdien dermed ikke den samme om en skal ha kappe over kofta. Samtidig har det vært en diskusjon om hvorvidt barnefattigdom er en begrunnelse for at alle har kapper og dermed stiller likt. Saemien Åålmege har løst dette ved å lage kapper som har en samisk utforming og samisk fargespråk. (Fra Strategiplanen s. 32)

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Haakon VII gate 5
9011 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"