Samisk kirkelivskonferanse 4.- 5. juni 2018

Den årlige fagkonferansen for samisk kirkeliv skal stimulere til til realisering av visjonen «livskraftig og likeverdig – samisk kirkeliv i Den norske kirke». Overordnet tema for Samisk kirkelivskonferanse 2018 er: "Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder."

Samisk kirkelivskonferanse i år arrangeres den 4. og 5. juni 2018. Stedet for konferansen er Sydspissen hotell i Tromsø. Informasjon om påmelding kommer.

Samarbeidspartnere for konferansen er Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer, Kirkelig utdanningssenter nord og Samisk kirkeråd.

Følgende programskisse for kirkelivskonferansen: 

 

Mandag 4. juni

Konferansen starter kl 10

Vern om skaperverket.

Innledning ved diakon Anna Kuoljok og prest Karl Yngve Bergkåsa

  •  Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, med forankring i relasjonelle forhold mellom Gud, mennesker og skaperverket.
  • Det tas utgangspunkt i skapelsesberetningen i 1. Mos. (Skapt av jord)

 

Tirsdag 5. juni

  

Tema: Når skaperverket er truet i alle sine relasjoner av klimaendringer, naturinngrep og forstyrrelser, krenking, overgrep og tap av verdighet

Innledning ved diakon Bertil Jønsson m. fl.

Tema: Hvordan livet er for menneskene når skaperverket og det skapte krenkes og trues

  • Beskrivelser av naturinngrep / arealinngrep med eksempler fra sørsamiske områder og i samarbeid med        sørsamiske ungdommer.
  • Presentasjon av nytt materiell på lulesamisk, utgitt av Kirkens Ressurssenter mot vold og overgrep i         samarbeid med Samisk kirkeråd.
  • Innlegg fra en som er berørt av seksuelle overgrep og har stått frem med sine erfaringer.
  • Presentasjon av nytt opplæringsmateriell fra IKO i samarbeid med Samisk kirkeråd. Bok og nettressurser    «Jordvenn».  Trosopplæring for barn og unge; Om stillhetsarbeid i naturen.

Slutt kl 1500

 

Om Samisk kirkelivskonferanse / Verdikonferanse for samisk trosopplæring

Samisk kirkelivskonferanse er en årlig landsdekkende konferanse har vært arrangert siden 2005. Tidligere ble denne konferansen omtalt som «Verdikonferanse for samisk trosopplæring», og var en tverrfaglig kirkelivskonferanse med hovedvekt på trosopplæring, i forbindelse med trosopplæringsreformen. Konferansen har reflektert temaer med generell relevans for samisk kirkeliv, på en tverrfaglig måte.

Konferansen har etablert seg som en viktig arena for fagutvikling og nettverksbygging for samisk kirkeliv. Samisk kirkeråd har inngått en samarbeidsavtale med de tre nordligste bispedømmer og Kirkelig utdanningssenter Nord, om planlegging og gjennomføring av konferansen.

Målgruppen er alle som kan ha interesse av samisk kirkeliv, som ansatte ved samiske institusjoner, medlemmer av samiske organisasjoner, menighetsrådsmedlemmer, frivillige og ansatte i menigheter i samiske områder, andre menigheter, samt ansatte på bispedømme- og kirkeråds nivå.

Du kan lese mer om konferansene og også laste ned rapporter på denne sida.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no