Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Samisk kirkelivskonferanse 4.- 5. juni 2018

Den årlige landsdekkende og tverrfaglige konferansen for samisk kirkeliv skal stimulere til til realisering av visjonen «livskraftig og likeverdig – samisk kirkeliv i Den norske kirke». Overordnet tema for Samisk kirkelivskonferanse 2018 er: "Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet sett i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder."

Samisk kirkelivskonferanse i år arrangeres den 4. og 5. juni 2018. Stedet for konferansen er Sydspissen hotell i Tromsø.

Samarbeidspartnere for konferansen er Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer, Kirkelig utdanningssenter nord og Samisk kirkeråd.

 

Program

Mandag 4. juni
10.00 – 11.30 Registrering og kaffe
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 - 13.00  Velkommen

Velkomst ved leder for Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira.
Hilsen ved sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

13.00 – 14.30 Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Det relasjonelle forholdet mellom Gud som skaper, mennesket og hele skaperverket ved Anna Kuoljok, diakon i lulesamisk område og Karl Yngve Bergkåsa, prest for nordsamer

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.15 Responser på innlegg. Ved Guro Hellgren, seksjonsleder for diakoni og samfunn, Kirkerådet

15.30 – 16.00 Refleksjon. Ved Kari Helene Skog, medlem av Kirkerådet

16.00 Pause. Kaffe og frukt.

18.00- 19.30 Gudstjeneste, ute ved Sydspissen hotell, liturg: Karl Yngve Bergkåsa (Værforbehold; eventuelt Elverhøy kirke)

20.00 -21.30 Middag

 

Tirsdag 5. juni


08.45 – 09.00 Andakt. Ved Inga Maria Wolf Ballovara, diakonimedarbeider Deatnu/Tana og Ellen Kari Anti Sara, diakon i Guovdageaidnu/Kautokeino

09.00 – 10.00 Når skaperverket trues. Bertil Jönsson, diakon i Saemien Åålmege og Ramona Kappfjell Sørfjell

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 10.45 Responser. Ved Torbjørn Brox Webber, prest i Sør-Varanger og Line Skum, universitetslektor, Kirkelig utdanningssenter nord

10.45 – 11.30 Oppsummering. Refleksjon. Per Ivar Våje, seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn i Kirkerådet

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Når livet krenkes. Ingar N. Kuoljok i samtale med Marion Anne Knutsen.

Oppsummering ved biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.05 Kirkens ansvar for barns rettigheter. Kirkenes verdensråd og barns rettigheter,  barns sikkerhet og medvirkning og miljø/skaperverk, med blikk for også urfolksbarn og samiske barns særlig utsatte situasjon. Ved Silke Pahlke, rådgiver, seksjon for barn, unge og trosopplæring, Kirkerådet

14.05 – 14.35 Bokpresentasjon: Jordvenn. IKO – presenterer ny trosopplæringsressurs. Ved Eldbjørg Leinebø Ekre, rådgiver for trosopplæring og kirkelig undervisning ved IKO-Kirkelig pedagogisk senter og Tove-Lill Labahå Magga, seniorrådgiver Samisk kirkeråd

14.35 – 15.00 Avslutning

Musikalsk ansvarlig: Ivar Jarle Eliassen, rådgiver kultur, Nord-Hålogaland bispedømme.

Det vil bli salmesang som innledning til hver økt. Salmene brukes i gudstjenesten mandag kveld.

Det blir lagt til rette for at deltakerne har tilgang til stille sted.

Bakgrunn:

Samisk kirkelivskonferanse er en årlig landsdekkende tverrfaglig konferanse som har vært arrangert siden 2005. Tidligere ble denne konferansen omtalt som «Verdikonferanse for samisk trosopplæring», og hadde hovedvekt på trosopplæring, i forbindelse med trosopplæringsreformen. Konferansen har reflektert temaer med generell relevans for samisk kirkeliv, på en tverrfaglig måte.

Konferansen har etablert seg som en viktig arena for fagutvikling og nettverksbygging for samisk kirkeliv. Samisk kirkeråd har inngått en samarbeidsavtale med de tre nordligste bispedømmer og Kirkelig utdanningssenter Nord, om planlegging og gjennomføring av konferansen.

Målgruppen er alle som kan ha interesse av samisk kirkeliv, som ansatte ved samiske institusjoner, medlemmer av samiske organisasjoner, menighetsrådsmedlemmer, frivillige og ansatte i menigheter i samiske områder, andre menigheter, samt ansatte på bispedømme- og kirkeråds nivå.

Du kan lese mer om de tidligere konferansene, og laste ned rapporter på denne sida.

Side med faglige ressurser knyttet til samisk kirkeliv finner du her.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no