Samiske kirkedager 2013 - Mo i Rana

 500 deltakere var samlet til Samiske kirkedager i Mo i Rana 9.-11. august 2013. 

Nettsiden med taler og informasjon om kirkedagene finner du her. 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no