Nettverkssamling for samisk trosopplæring

Praktisk informasjon

Fra:14.11.2019

Til:14.11.2019

Sted:Romsa - Tromsø

Arrangør:Saemien gærhkoeraerie - Sámi girkoráđđi - Sáme girkkoráde - Samisk kirkeråd