Samisk kirkeråds møte

Praktisk informasjon

Fra:7.9.2017 - kl.09.00

Til:8.9.2017 - kl.15.00

Sted:Fauske - Fuossko

Arrangør:Samisk kirkeråd