Praktisk kirkelig årbok

Utgis av Kirkelig utdanningsssenter nord. Normalt vil ett eller flere bidrag i årboka være viet samiske tema. Årgangene 2006-2010 er tilgjengelig på nett.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no