Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Om Samisk kirkeråd

Samisk kirkeråd ble opprettet av Kirkemøtet 1992. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke. Rådets sekretariat er lokalisert i Tromsø.

Besøks- og leveringsadresse:
Stakkevollveien 41, 9010 Tromsø

Postadresse:
Boks 799 - Sentrum, 0106 Oslo

T 23 08 12 00, faks 23 08 12 01


Leder i Samisk kirkeråd
Sara Ellen Anne Eira
seaeira@gmail.com

 

Váldočálli - Generalsekretær
Risten Turi Aleksandersen 
ra866@kirken.no
Tlf: 23 08 12 35
Mobil: 924 59 798

Sør-, lule- og nord-samisk kirkeliv er representert i Samisk kirkeråd. En av representantene i rådet er bosatt i øvrige bispedømmer. 

 

Samisk kirkeråds medlemmer (2016-2020)
Sara Ellen Anne Eira, Nord-Hålogaland, leder
vara: Kirsten Isaksen

Oddvin Bientie, Nidaros, sørsamisk medlem, nestleder
vara: Tåamma Bransfjell

Kåre Tjihkkom, Sametingets representant
vara: Elin Sabbasen

Margareth Ranberg, Sør-Hålogaland, lulesamisk medlem
vara: Kurt Solstrøm

Siri Broch Johansen, Nord-Hålogaland, nordsamisk medlem
vara: Kristin Mellem

May Bente Jønsson, Møre, øvrige bispedømmer
vara: John Erland Boine

Olav Øygard, Bispemøtets representant
vara: Stig Lægdene

 

Samisk kirkeråds arbeidsutvalg (SKR-AU)
Leder Sara Ellen Anne Eira
Nestleder Oddvin Bientie
Medlem Margareth Ranberg
Varamedlem Siri Broch Johansen

 

 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no