Om Samisk kirkeråd

Samisk kirkeråd ble opprettet av Kirkemøtet 1992. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke. Rådets sekretariat er lokalisert i Tromsø.

Besøks- og leveringsadresse:
Stakkevollveien 41, 9010 Tromsø

Postadresse:
Boks 799 - Sentrum, 0106 Oslo

T 23 08 12 00, faks 23 08 12 01


Leder i Samisk kirkeråd
Sara Ellen Anne Eira
seaeira@gmail.com

 

Váldočálli - Generalsekretær
Risten Turi Aleksandersen 
ra866@kirken.no
Tlf: 23 08 12 35
Mobil: 924 59 798

Sør-, lule- og nord-samisk kirkeliv er representert i Samisk kirkeråd. En av representantene i rådet er bosatt i øvrige bispedømmer. 

 

Samisk kirkeråds medlemmer (2016-2020)
Sara Ellen Anne Eira, Nord-Hålogaland, leder
vara: Kirsten Isaksen

Oddvin Bientie, Nidaros, sørsamisk medlem, nestleder
vara: Tåamma Bransfjell

Kåre Tjihkkom, Sametingets representant
vara: Elin Sabbasen

Margareth Ranberg, Sør-Hålogaland, lulesamisk medlem
vara: Kurt Solstrøm

Siri Broch Johansen, Nord-Hålogaland, nordsamisk medlem
vara: Kristin Mellem

May Bente Jønsson, Møre, øvrige bispedømmer
vara: John Erland Boine

Olav Øygard, Bispemøtets representant
vara: Herborg Finnset

 

Samisk kirkeråds arbeidsutvalg (SKR-AU)
Leder Sara Ellen Anne Eira
Nestleder Oddvin Bientie
Medlem Margareth Ranberg
Varamedlem Siri Broch Johansen

 

 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no