Samisk kirkeråd 04.09.2007 - 05.09.2007 Røyrvik

Bakerst i protokollen finnes referater fra møtet med Utvalg for sørsamisk kirkeliv (ÅGM) og fra temamøtet i Limingen gjestegård i Røyrvik 4. september 2007.

Protokollen fra møtet
Vedtak - Hent protokollen på norsk
Vedtak - Hent protokollen på samisk

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no