Samisk kirkeråd 05.02.2002 - 07.02.2002 Snåsa

Protokoll fra Samisk kirkeråds møte februar 2002
Vedtak - Hent protokollen her

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no