Samisk kirkeråd 07.09.2006 - 08.09.2006 Tromsø

Protokoll og referater fra møtet
Vedtak - Hent protokollen på norsk (bokmål) her
Saksdokumenter - Referat fra møte med Kirkens Nødhjelp
Saksdokumenter - Referat fra møte med Tirsdagsklubben Kaldfjord
Saksdokumenter - Referat fra møte med Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Vedtak - Hent protokollen på nordsamisk her

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no