Samisk kirkeråd 26.08.2002 - 28.08.2002 Finnsnes

Protokoll fra Samisk kirkeråds møte august 2002
Vedtak - Hent protokollen her - norsk
Vedtak - Referat fra temamøte - samisk
Vedtak - Referat fra temamøte - norsk
Vedtak - Hent protokollen her - samisk

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no