Samisk kirkeråd 28.11.2012 - 29.11.2012 Bodø

Protokollen fra møtet i Bodø 28.–29.11.2012
Vedtak - Hent protokollen her

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no