Samisk kirkeråd 29.05.2001 - 30.05.2001 Porsanger

Protokoll fra Samisk kirkeråds møte 29-30. mai 2001
Vedtak - Les protokollen

Møte med inviterte gjester m.m.
Vedtak - Les om møtet

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no