Nåde er – samtale mellom unge voksne

Hva betyr nåde i vår tid? Hva skjer med oss når vi begynner å snakke om nåde? Hvordan snakke om nåde i det offentlige rom?

Konseptet Nåde er vil sette temaet «nåde» på dagsorden blant unge voksne. Litteratur, film og scenekunst er døråpnere for samtalen.

Kirkerådet har, sammen med Tunsberg og Sør-Hålogaland bispedømme og Kirkeakademiene, utarbeidet et ressursdokument for å gjennomføre arrangementet Nåde er.

Målet med arrangement er å bidra til en samtale mellom unge voksne om nåde. Litteratur, film eller scenekunst kan sette i gang en slik samtale. Tre forfattere, Heidi Sævareid, Tyra Theodora Tronstad og Sondre Midthun, har skrevet noveller om nåde som kan brukes i arrangementet – som kan finne sted i kirken, på biblioteket, på kulturhuset eller et annet sted.

Menigheter, kirkeakademier, lokale organisasjoner, folkehøgskoler og andre studiesteder, ungdomsråd etc. kan være naturlige samarbeidspartnere i et slikt arrangement. Tanken er at arrangementet planlegges og gjennomføres med unge voksne, at unge voksne også er målgruppen for arrangementet og at det skjer i lokalmiljøer rundt om i landet.

Kontaktinformasjon for DEN NORSKE KIRKE OG NORGES KRISTNE RÅD

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Gunnar Westermoen

Postadresse:

Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum,

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Tlf: 23 08 12 00

Postadresse:
Norges Kristne Råd
Rådhusgata 1-3,
0151 Oslo
E-post: post@norkr.no 
Tlf.: 23 08 13 00