Nytt tillegg til reformasjonshistorien

I Wittenberg, byen der Martin Luther i 1517 slo opp sine 95 teser på døren til slottskirken, ble en ny reformasjonshistorisk begivenhet markert 5. juli.

Lederne i De reformerte kirkenes verdensforbund (World Communion of Reformed Churches) undertegnet 5. juli et felleskirkelig dokument som bygger bro over de reformatoriske skillelinjene mellom protestanter og katolikker. I overkant av 220 kirker er med i De reformerte kirkenes verdensforbund som omfatter 80 millioner kristne i mer enn 100 land. I likhet med lutherske kirker har reformerte kirker bakgrunn i 1500-tallets reformatoriske bevegelser.

Dokumentet med overskriften "Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren" er resultatet av flere års samtaler mellom Den romersk-katolske kirkes råd for fremme av kristen enhet og Det lutherske verdensforbund på 1990-tallet. I 1999 (31. oktober) signerte Den romersk-katolske kirke og Det lutherske verdensforbund denne erklæringen.

Den norske kirkes Kirkemøte sluttet seg til dokumentet allerede i 1997. "Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren" slår fast at når det gjelder sentrale sider av læren om frelsen, er ikke lenger 1500-tallets gjensidige lærefordømmelser treffende.

Metodistkirkenes verdensråd (The World Methodist Council) sluttet seg 23. juli 2006 til denne erklæringen.

I seremonien i kirken i Wittenberg 5. juli undertegnet Det lutherske verdensforbund og De reformerte kirkenes verdensforbund også et felles dokument som utdyper endringer i relasjonen mellom lutheranere og reformerte. De to verdensforbundene forplikter seg til styrket samarbeid og felles tiltak. I dokumentet "(The Wittenberg Witness) heter det blant annet:

- Vi gleder oss over at det ikke lenger er noe behov for skillet mellom oss; våre uenigheter er ikke kirkesplittende. Vi er takknemlige for lutherske og reformerte kirker som allerede har erklært fellesskap med hverandre og framstår med et felles vitnesbyrd i gudstjenesteliv og arbeid for verden.

Kirkenes verdensråds representant i Wittenberg denne uken var Dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel. Hun er president for KVs engasjement på det afrikanske kontinent, og hadde følgende kommentar ifølge KVs egen nettside:

- Disse erklæringene er konkrete eksempler på det som er Kristi vilje for alle kristne: Fullt fellesskap og felles vitnesbyrd til verden.


Som del av forberedelsene til 500-års markeringen for reformasjonen i 2017 presenterte den luthersk-katolske enhetskommisjonen i 2013  dokumentet "From Conflict to Communion". En norsk utgave av denne ble høsten 2015 presentert på St.Olav forlag.

Under en gudstjeneste i Lund domkirke 31. oktober 2016 undertegnet presidenten i Det lutherske verdensforbund biskop Munib Younan og Pave Frans en felles uttalelse om katolsk-luthersk dialog og samarbeid.

 

 

Kontaktinformasjon for DEN NORSKE KIRKE OG NORGES KRISTNE RÅD

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Postadresse:

Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum,

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Tlf: 23 08 12 00

Postadresse:
Norges Kristne Råd
Rådhusgata 1-3,
0151 Oslo
E-post: post@norkr.no 
Tlf.: 23 08 13 00