I Den norske kirke har 79 % av menighetene misjonsavtale

Under SMM`s fellessamling i Kristiansand 1. juni ble tallene for menighetenes misjonsprosjekter presentert.

60 % av menighetsavtalene innehas av NMS. De siste årene er det Stefanusalliansen og HimalPartner som har økt mest når det gjelder å få nye menighetsavtaler. Totalt antall avtaler i kirken holder seg ganske stabilt.

Se flere detaljer fra statistikken i linken nedenfor.

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)