SMM-arbeidet i bispedømmene

Hvert av Den norske kirkes 11 bispedømmer har et SMM-utvalg og en misjonsrådgiver ansatt

OVERSIKT OVER MISJONSRÅDGIVERE PR Oktober 2017

Bispedømme Navn e-post Tel
Nord-Hålogaland Ragnhild Nestun rn397@kirken.no 415 48 999
Sør-Hålogaland Bernt Aanonsen ba442@kirken.no 95 87 89 67
Nidaros Olav Dahle Svanholm os266@kirken.no 73 53 91 19
Møre Kristian Due od539@kirken.no 48 02 91 24
Bjørgvin Vetle Karlsen Eide vk267@kirken.no 55 30 64 78
Hamar Hanne Marie Engdal he669@kirken.no 91 34 79 13
Tunsberg Knut Edvard Larsen kl927@kirken.no 96 22 76 34
Oslo Turid Skorpe Lannem tl747@kirken.no 23 30 11 76
Borg Åslaug Sødal Gabestad ag683@kirken.no 69 30 79 07
Agder og Telemark Ivar Sandnes is955@kirken.no 38 10 51 42
Stavanger  Bjarte Øen bo423@kirken.no 51 84 62 74
KIRKERÅDET Knut Hallen kh558@kirken.no 23 08 12 75

 

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)