Her arbeider organisasjonene tilknyttet SMM

De sju ulike organisasjonene jobber i over 40 land.

Normisjon har prosjekter i Aserbajdsjan, Bangladesh, Bhutan, Cuba, Ecuador, India, Kambodsja, Mali/Senegal, Midtøsten/Nord-Afrika, Nepal og Uganda.

Stefanusalliansen jobber i Burma, Egypt, India, Kirgisistan, Nigeria, Nord-Korea, Pakistan, Russland, Syria, Tyrkia og på Den arabiske halvøy.

Misjonsalliansen arbeider i ni land. Disse er Bolivia, Brasil, Ecuador, Filippinene, Kambodsja, Kina, Liberia, Sierra Leone og Vietnam.

NMS er engasjet i fire verdensdeler, i landene Brasil, Etiopia, England, Estland, Frankrike, Japan, Kamerun, Kina, Laos, Madagaskar, Mali, Egypt (Midtøsten), Sør-Afrika og Thailand.

Himalpartner (tidligere Tibetmisjonen) har utsendinger i Nepal og Kina, og arbeider i Himalayaområdene.

Israelsmisjonen jobber i Midt-Østen med arbeid i Israel, samt i Ungarn, Romania, i Russland og Hviterussland.

Areopagos har størst arbeid i Norge, i tillegg til deres globale prosjekter i Kina og Hong Kong.