Evangelisering og kirkebygging

Evangeliet må forkynnes for stadig nye mennesker, generasjoner og folkeslag. Forkynnelse, opplæring og lederutdanning er derfor i sentrum for all misjonsvirksomhet.

Misjonsorganisasjonene vil alene, eller sammen med andre kirker, nå videre ut med evangeliet både i sitt nærmiljø og til andre folkeslag. Det dreier seg om:

– Evangelieformidling der evangeliet er ukjent eller marginalt.
– Tilrettelegge for at menigheter og kirker selv blir misjonerende.
– Rekruttering, utdanning og utrusting til lederoppgaver i samarbeidskirker.

Se eksempler på noen prosjekter nedenfor

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)