Status for bibeloversettelse i verden

Bibelbruk og bibelspredning er viktig i alt misjonsarbeid. Ingen bok eller dokument er oversatt til flere språk enn Bibelen. Allikevel er det mye som står igjen før alle kan lese Guds ord på sitt hjertespråk.

Det finnes omtrent 7000 språk i verden. Hele eller deler av Bibelen er oversatt til 3200 språk.

636 språk har nå en komplett bibel oversatt. I tillegg:

1442 språk har Det Nye Testamentet oversatt

1145 språk har deler av Bibelen oversatt

Ca 165 millioner mennesker kan ennå ikke lese Bibelen på det språket de forstår best.

 

Les mer om status for verdens bibeloversettelser nedenfor

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)