Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Bangladesh

Bangladesh er blant verdens tettest befolkede land og samtidig et av verdens fattigste. Det ligger svært utsatt til for å bli rammet av naturkatastrofer som flommer og sykloner

Bangladesh består av deltaområdene til elvene Ganges og Brahmaputra. India omkranser landet på alle kanter, bortsett fra et lite område helt i sørøst som grenser til Myanmar (Burma).
Om lag 90 % av befolkningen er muslimer, omkring 10 % er hinduer.

Urfolk

90 % av landet består av lavland med vidstrakte deltaområder som aldri når over 10 moh. De eneste høydedragene ligger nordøst i landet. Det er også her storparten av urfolksgruppene bor. 

Urfolk i Bangladesh opplever diskriminering i samfunnslivet. En av konsekvensene er at de blir presset til å pantsette sine jordeiendommer. Dette prosjektet gir støtte til urfolk i form av praktisk yrkesutdanning, mikrokreditt og hjelp til å beholde pantsatt jord.
Prosjektet har en rettighetsbasert tilnærming og mobiliserer lokalbefolkningen til å stå opp for sine rettigheter og bedre sine levekår.  

Normisjon jobber blant annet med å styrke rettighetene til minoritetsgrupper som blir utsatt for diskriminering og land-grabbing (landrov). Man driver også aktiv lobbyvirksomhet mot myndighetene. Lokale santal-ledere beskylder for eksempel bengalere for å forsøke å rane til seg land som har tilhørt santalene i lang tid. 

Bibeloversettelse og kristen lederutvikling er også en viktig del av aktivitetene.

 

BANGLADESH
Folketall: 169 mill.
Urfolk: 1,5 % hvorav omkring 45 urfolksgrupper, bl.a. santaler, garoer, khasier

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)