Bangladesh

Bangladesh er blant verdens tettest befolkede land og samtidig et av verdens fattigste. Det ligger svært utsatt til for å bli rammet av naturkatastrofer som flommer og sykloner

Bangladesh består av deltaområdene til elvene Ganges og Brahmaputra. India omkranser landet på alle kanter, bortsett fra et lite område helt i sørøst som grenser til Myanmar (Burma).
Om lag 90 % av befolkningen er muslimer, omkring 10 % er hinduer.

Urfolk

90 % av landet består av lavland med vidstrakte deltaområder som aldri når over 10 moh. De eneste høydedragene ligger nordøst i landet. Det er også her storparten av urfolksgruppene bor. 

Urfolk i Bangladesh opplever diskriminering i samfunnslivet. En av konsekvensene er at de blir presset til å pantsette sine jordeiendommer. Dette prosjektet gir støtte til urfolk i form av praktisk yrkesutdanning, mikrokreditt og hjelp til å beholde pantsatt jord.
Prosjektet har en rettighetsbasert tilnærming og mobiliserer lokalbefolkningen til å stå opp for sine rettigheter og bedre sine levekår.  

Normisjon jobber blant annet med å styrke rettighetene til minoritetsgrupper som blir utsatt for diskriminering og land-grabbing (landrov). Man driver også aktiv lobbyvirksomhet mot myndighetene. Lokale santal-ledere beskylder for eksempel bengalere for å forsøke å rane til seg land som har tilhørt santalene i lang tid. 

Bibeloversettelse og kristen lederutvikling er også en viktig del av aktivitetene.

 

BANGLADESH
Folketall: 169 mill.
Urfolk: 1,5 % hvorav omkring 45 urfolksgrupper, bl.a. santaler, garoer, khasier

Kontaktinformasjon for Samarbeid menighet og misjon

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Knut Hallen (kh558@kirken.no)

Nettredaktør: Olav Dahle Svanholm (os266@kirken.no)