Flyktningsituasjonen

Kirken i Oslo ønsker å bidra til et inkluderende samfunn hvor nye medborgere gis muligheten til å delta i kirke- og samfunnsliv. Vi vil ha en tydelig stemme i arbeidet for menneskets verd og grunnleggende rettigheter. Siden oppdateres fortløpende.