Prioritetsliste for ferieavvikling, plusstid og seniordager

Ferieloven, hovedtariffavtalene og reglene om arbeidstid bygger på hovedregelen om at all ferie og plusstid skal tas ut innenfor samme år, eller «avregningsperiode» som en gjerne betegner det med hensyn til plusstid. (Etter arbeidstidsavtalen for presteskapet er avregningsperioden for plusstid i overgangen til 1. februar.)

For å få dette til kreves det årlig planlegging og oppfølging underveis.

Arbeidsgiver/arbeidsledere har generelt en plikt til å drøfte ferie i god tid med den enkelte arbeidstaker eller arbeidstakerens tillitsvalgte, og til å legge til rette for uttaket. I praksis gjøres dette ofte gjennom ferielister og ellers ved drøfting av individuelle arbeidsplaner. Arbeidstaker har på sin side en medvirkningsplikt til å avvikle feriefritiden hvert år, jf. ferieloven § 7.

Arbeidstaker har også et selvstendig ansvar for å avklare med arbeidsgiver avviklingen av «ekstrauken» f.o.m. fylte 60 år i løpet av kalenderåret, og eventuelt også uttak av de såkalte «seniordagene» f.o.m. fylte 62 år i kalenderåret, jf. HTA tilleggsavtale 3.2.3. De åtte seniordagene kan ikke betales ut i lønn i stedet for avviking, og faller automatisk bort hvis de ikke tas ut i løpet av året. (Se ellers også tidligere HTA i staten pkt. 5.6.1.)

Seniordagene er avtalefestet som et tilretteleggingstak for å motivere eldre arbeidstakere i Staten til å stå lenger i arbeid, ved å gi et supplement til årlig ferietid. Det skal altså gi et grunnlag for ytterligere avbrekk og restitusjon. I en prioritetsrekkefølge kommer derfor uttak av årlig lovfestet og pålagt ferie først.

For å komme i mål med planlegging og oppfølging i løpet av et år, kan det oppstilles følgende prioritetsliste for uttak av ferie og plusstid:

  • 1. Ferie
  • 2. Plusstid
  • 3. Åtte seniordager fra fylte 62 år (seniorpolitisk tiltak som kan beskrives som permisjon med lønn)

Når plusstid omtales i denne sammenhengen menes avtale og avklaring med arbeidsgiver om «avspasering av hele dager» o.l., og ikke løpende føring av enkelttimer som kan medføre at saldo pluss- minustid varierer naturlig gjennom et år.

Et praktisk prioritetsproblem som ellers kan oppstå er at både arbeidstaker og arbeidsgiver fokuserer for mye på uttak av plusstid, slik at årlig ferieavvikling ikke kommer i mål. Dermed reises raskt spørsmål om ferieavvikling for sent på året. Og til sist kan det bli et spørsmål om overføring av feriedager, og igjen et enda større antall feriedager som er forutsatt å skulle avvikles påfølgende år.

Det er derfor nødvendig å følge prioritetslisten for best mulig å avklare årlig ferieuttak og ellers avspasering av plusstid.

I denne sammenhengen er det bedre å gjøre en avklaring senere på året om gjenstående plusstid, fremfor manglende avviklede feriedager. Hovedregelen er som nevnt at ferie skal avvikles årlig. Der er ellers forutsatt at arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom året sammen skal holde øye med saldo for pluss- og minustid, og gjøre tilpasninger deretter. Det knytter seg for øvrig ikke feriepenger til plusstiden, og det er videre satt en grense for hva en arbeidstaker maksimalt kan ta med seg av plusstid til neste avregningsperiode – uten at det skal lede til at man gjennom året arbeider over maksgrensene for arbeidstid. Etter arbeidstidsavtalen for presteskapet tillates 45 plusstimer overført til neste avregningsperiode.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"