Ferie

Ferie skal avtales i samarbeid med overordnede og registreres i TID. Arbeidstaker skal få godkjent sin ferie av leder i TID før ferien avvikles. Hvis det skulle komme endringer i ferieplanene skal disse også søkes om og godkjennes i TID.

Feriens lengde

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår (ferieloven §5). Ansatte som fyller 60 år i løpet av året har rett på en ekstraferie på 5 virkedager (1 uke). Dersom en starter i tjeneste etter 1. januar i ferieåret tilstås feriepenger i henhold til opparbeidede rettigheter. Om det ikke er opparbeidet lønn for ferien har arbeidstakeren uansett rett til full ferietid, men da uten lønn.

Tid for sommerferieavviklingen

Alle fast ansatte skal ha minst tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Arbeidstaker avklarer sommerferietidspunkt med prosten innen 31. mars i ferieåret. All ferie skal avtales med prosten. Prosten avtaler sin ferie med Oslo bispedømmeråd. Prosten sendes oversikt over ferieavvikling i prostiet til Oslo bispedømmeråd innen 15.04 i ferieåret.

Seniordager

Utover ekstra ferieuke fra 60 år har alle ansatte fra og med det året de fyller 62 år rett til 8 dager tjenestefri pr. kalenderår. Dagene kan tas ut i timer, dager, eller sammenhengende. Slike dager kan ikke overføres til neste kalenderår. Dagene skal planlegges og vil ikke bli erstattet hvis man blir syk på en planlagt seniordag.

Ikke avviklet ferie i ferieåret

Ny lov fra 01.01.2009 tilsier at det ikke er mulig å få utbetalt lønn/godtgjørelse for ikke-avviklet ferie. Unntaket er når det ikke har vært mulig å avvikle ferien pga. sykdom eller foreldrepermisjon. Det må søkes om overføring av ferie. Det kan overføres inntil 14 dager ferie.

Feriepenger

Feriepenger utbetales sammen med lønn i juni, dvs. 12 juni. Feriepenger beregnes på grunnlav av lønn utbetalt i opptjeningsåret. Som lønn regnes ikke utbetaling..
-som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji og lignende
-feriepenger utbetalt i opptjeningsåret.

Syk i ferien

En arbeidstaker som er helt sykemeldt før ferien starter kan kreve at ferien utsettes til vedkommende blir friskmeldt. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og framsettes senest siste arbeidsdag før vedkommendes ferie starter.

En arbeidstaker som blir syk med legeerklæring kan kreve å få et tilsvarende antall feriedager senere i ferieåret. Det kreves at sykdommen dokumenteres med sykemelding fra lege. Krav om nye feriedager må framsettes uten ugrunnet opphold så snart arbeidet er gjenopptatt. Slikt krav rettes til prosten. Det må skrives i del D av sykemeldingsskjemaet at ferie ikke er avviklet.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"