Permisjon

Velferdspermisjon
Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger kan en arbeidstaker i full stilling tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 10 arbeidsdager per kalenderår. Arbeidstaker i redusert stilling kan tilstås forholdsvis antall arbeidsdager med lønn per kalenderår. Denne permisjonen innvilges av prosten og registreres som fravær i TID. Vilkåret for å få slik permisjon er at det foreligger viktige velferds- eller omsorgsgrunner. Ved avgjørelsen tas det hensyn til både de anførte permisjonsgrunnene og arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon.

Sykt barn
Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon for nødvendig tilsyn av sykt barn og for følge av barnet til legebehandling. Arbeidstaker har rett til permisjon i 10 dager per kalenderår ved ett eller to barn, eller inntil 15 dager for tre barn eller mer. Dette gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Dette registreres i TID. Navn og alder på barna må være registrert i Aditro Suiten for å få denne rettigheten.

Har barnet en kronisk sykdom har arbeidstaker rett til 20 dager hvert kalenderår inntil barnet er 18 år. Saken tas opp med Oslo bispedømmeråd i det enkelte tilfellet.

Fødsels-/foreldrepermisjon
Den ansatte varsler arbeidsgiver i god tid på skjema «Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon» og legger ved søknaden som er sendt til NAV.

Når NAV har foretatt vedtak i saken, sendes kopi av vedtaket til arbeidsgiver.

Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll. Alt fravær skal registreres i TID.

Søknad om permisjon sendes tjenestevei til Oslo bispedømmeråd. Forøvrig vises det til regelverket i NAV trygd (www.nav.no)

Pleie av pårørende i hjemmet i livets sluttfase

NAV kan innvilge inntil 60 dager. Send inn NAV 09-12.05 Legeerklæring ved krav om pleiepenger i hjemmet av nærstående i livets sluttfase (Folketrygden § 9—12)

Hvis du søker om pleiepenger for nærstående i livets sluttfase, skal legen eller den helseinstitusjonen som har behandlet pasienten, fylle ut legeerklæring ved krav om pleiepenger i livets sluttfase. Skjemaet må også fylles ut og signeres av den som søker.

Utdanningspermisjon uten lønn
Arbeidstaker som har vært i arbeid i minst tre år og de siste to hos nåværende arbeidsgiver har rett til hel eller delvis permisjon uten lønn i inntil 3 år for å delta i organisert utdanningstilbud. Søknad sendes tjenestevei til Oslo bispedømmeråd.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"