Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Takk, Kvarme

Nåde og barmhjertighet gikk som en rød tråd gjennom preken og alle takketaler på søndag 3. september. Ole Christian Kvarmes avskjed etter 12 år som biskop i Oslo ble markert med storslått gudstjeneste i domkirken og kirkekaffe på Oslo Rådhus med ordfører Marianne Borgen som vertskap.

”Herrens barmhjertighet tar aldri slutt, den er ny hver morgen”, sa Kvarme i sin preken til en fullsatt domkirke(les prekenen nedenfor). Sangere fra domkoret og domkirkens guttekor løftet salmesangen og gjorde avskjeden med biskopen til en fest og lovsang. –For Kvarme er evangeliet større enn teologiske uenigheter, han har vært en brobygger i kirken, sa domprost Anne-May Grasaas i sine innledningsord. Også preses Helga Haugland Byfuglien løftet frem Kvarme som en dialogens mann som har bidratt med stor teologisk og språklig tyngde i bispekollegiet.

Med barna i fokus

Under utgangsprosesjonen tok like godt biskopen et barnebarn i hver hånd, og det ble et flott symbol på hans fokus på barn og unge i hans bispetid, og at han nå er på vei over i pensjonistenes rekker med mer tid til familie og barnebarn.

Ordfører takker Kvarme for medmenneskelighet

Etter gudstjenesten inviterte Oslo kommune til kirkekaffe i rådhuset. –Vi markerte hans innsettelse her i rådhuset, og da synes vi det var naturlig også å markere hans avskjed her, sa ordfører Marianne Borgen. –Kvarme har vært en mild og medmenneskelig biskop for byen vår, han har stått i stormen i gode og onde dager. Byen har forandret seg i hans tid, og det har kanskje han også. Vi tar et varmt og vennlig farvel med Ole Christian Kvarme, sa ordføreren i sin hilsen.

Stolt over å ha utnevnt Kvarme

Bispedømmerådsleder Gard Realf Sandaker-Nielsen takket også for godt, om enn til tider kontroversielt, samarbeid. Kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum fulgte opp med å løfte frem Kvarmes engasjement for dialog, kunst og kultur. –Og det har ofte gått under medienes radar, sa hun. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland var stolt over å ha vært med å utnevne Kvarme i 2005, og slo fast at han på ingen måter har levd opp  til sitt rykte som en streng mørkemann.

Brobygger mellom religioner

Listen av takketaler var lang og inderlig, ikke minst fra andre kristne trossamfunn og andre religioner. Den katolske biskop Bernt Eidsvig takket  for godt bispekollegialt felleskap og understreket at det ikke bare er lett å være teolog i en tid der alt tolkes ideologisk. Forstander i det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, takket Kvarme for hans bidrag til å gi det jødiske Norge større frimodighet til å være synlige i samfunnet. 

En biskop for alle

Terje Aadne fra Norges Kristne Råd gav uttrykk for at Kvarme har vært biskop for oss alle og betydd mye for våre nye landsmenn. Lemma Desta sammenfattet kanskje bedre enn noen det mange følte; Kvarme er varme. Solfrid Molland og musikere  fremførte svingende musikk med sterke tekster. Molland trakk blant annet frem det Kvarme har betydd for romfolket i byen.