Dåpssatsing har gitt resultater

Så godt som alle av kirkens medlemmer i Oslo bispedømme har deltatt på en av kirkens mange tilbud det siste året viser Den norske kirkes medlemsundersøkelse. 69 prosent av kirkens medlemmer i Oslo sier de ville døpt barnet, dersom de fikk et barn nå.

- Undersøkelsen viser at dåp er viktig for medlemmer i Oslo bispedømme, det er gledelig, sier leder av Oslo bispedømmeråd, Gard Sandaker-Nielsen. – Vi har prioritert å løfte fram dåpen spesielt de siste årene og menighetene i bispedømmet har jobbet mye med dette. Dessuten har vi gjennomført ulike kampanjer for å øke bevisstheten om dåpen, vi har tilbudt drop-in dåp i mange menigheter og vi har løftet frem dåpen som en god inngang til det store kirkefellesskapet. Dette arbeidet vil vi fortsette med, sier Sandaker-Nielsen.

Totalt 78 prosent av medlemmene svarer i Kirkerådets ferske undersøkelse at de ville døpt barnet, dersom de fikk et barn nå. 10 prosent svarer nei, mens 12 prosent oppgir at de ikke vet.  Av medlemmene under 30 år svarer 73 prosent at de ville døpt barnet sitt, dersom de fikk et barn nå.

Dåpen står sterkest av de kirkelige handlingene blant medlemmene. – Dåpen har en sterk posisjon og lang tradisjon i vårt samfunn. Den er en viktig livsrite som bekrefter og takker for det nye livet. Men det er også for mange noe større enn det – de velger å legge barnet i Guds hånd, sier preses Helga Haugland Byfuglien.

Les mer: Folkekirken står sterkt i følge en ny undersøkelse.

Tror ikke, vil likevel døpe  

24 prosent av de spurte medlemmene i undersøkelsen er avvisende til kristen tro, og svarer at de bruker kirken sjeldent eller aldri. Likevel svarer 51 prosent av denne gruppen at de ville døpt barnet dersom de hadde fått et barn nå.

Hvorfor tror du såpass mange som oppgir at de ikke tror, likevel ønsker å døpe barna?

– Det tror jeg henger sammen med at de har bevissthet om at dette er en god tradisjon som de ønsker å videreføre som noe verdifullt. Det aner meg at en del foreldre, som ikke selv tror, ønsker å knytte barnet til det de aner er noe fint og viktig, sier Haugland Byfuglien.

Flest eldre ville døpt

Undersøkelsen viser også at dåp står sterkest blant de det er mindre sannsynlig at skal døpe et barn i nær fremtid. For de mellom 40 og 49 år ligger andelen på 81 prosent, og for de mellom 60 og 99 år er den oppe på 83 prosent. 

Hvorfor tror du den eldre garde fortsatt holder på dåpen, mens de yngre ikke ville valgt dåp i like stor grad? Gjør kirken grep for å nå de yngre?

– Vi har lenge sett at dåpstallene går ned og mener at vi vet en del om grunnene til det. Jeg tror det er viktig at vi blir flinkere til å kommunisere hva dåpen gir. Samtidig bør vi bekrefte at det er mulig å bringe barnet til dåp når det blir eldre og de selv og foreldre ønsker det, sier preses.

Unge vil gifte seg i kirken

Over halvparten av medlemmene sier de ville ha valgt en kirkelig vigsel dersom de skulle giftet seg i dag, og hele 66 prosent av de yngste under 30 år oppgir at de ville giftet seg i kirken.

- Det er spesielt gledelig at så mange av de under 30 år sier at de ønsker å gifte seg i kirken. Det viser at det er stort rom for å få flere til å bruke kirken til å feire den store dagen og si ja til den de elsker. Kirkedørene står åpne for alle par, sier leder av Oslo bispedømmeråd, Gard Sandaker-Nielsen

Bred undersøkelse

Medlemsundersøkelsen er gjennomført av markedsanalysebyrået Opinion på oppdrag fra Kirkerådet. Datainnsamlingen er gjort i april 2019, med et representativt befolkningsutvalg, med totalt 4606 respondenter. Av disse var 3016 medlemmer i Den norske kirke.

– Denne undersøkelsen er gjort for vår kirkens egen del, som et arbeidsverktøy. Vi er landets største medlemsorganisasjon, og det å kjenne medlemmene våre bedre, og få litt innsikt i hva de tenker om sentrale spørsmål for både tro, kirke og samfunn er svært verdifullt for oss, sier kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"