Åndeleg vegleiing

Åndeleg vegleiing vil gi hjelp til å bli betre kjent med Gud, og til å utvikle relasjonen til han.

Grunnlaget er trua på at Gud er nær, og vegleiinga er tenkt å vere ein stad kor vi kan få hjelp til å oppdage og sjå korleis Gud er til stades i livet vårt slik det er akkurat no.

Bjørgvin bispedøme har eit tilbod om åndeleg vegleiing til medarbeidarar i kyrkja og andre interesserte. Tilbodet har vore der i fleire år, det har vore organisert på ulike måtar, og framleis står tilbodet ved lag. Vi har prester og medarbeidarar, med viderautdanning i åndelig vegleiing som vil ta i mot dei som ynskjer å gå i åndeleg vegleiing.

«Den åndelige vegleiinga er ei hjelp til å oppdage Guds fotspor i kvardagen», seier Bård Haukedal som er personalprest i Bjørgvin bispedøme.

Kontakt Bjørgvin bispedøme sin personalprest om du vil vite meir om åndeleg vegleiing i Bjørgvin bispedøme.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30