Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Gravferdssaker

Bispedømerådet har ansvar for godkjenning av gravplassar og er klageinstans i ein del saker knytt til gravferdslova og gravferdsforskrifta.

Det er kyrkjeleg fellesråd i kvar kommune som har ansvaret for forvalting av gravplassar og gravferd jf. Kirkeloven (kl.) § 14 (2) bokstav b og Gravferdsloven (gl.) § 3

Bispedømerådet si rolle er:

  • Godkjenning av nye gravplassar og endringar av eksisterande, jf. gl. § 4
  • Godkjenning av lokale vedtekter for gravplassane, jf. gl. 21
  • Godkjenning av andre minnesmerke enn gravminne på gravplassane (herunder minnesmerke i namna minnelund), jf. gravferdsforskriften § 20 (2)
  • Vere klageinstans ved klage på enkeltvedtak beslutta av kyrkjeleg fellesråd, jf. gl. § 24.
  • Uttala seg om kommunale planar knytt til gravplassar eller naboskapet til gravplassane, jf. gravferdsforskriften § 2 (1).

Om bispedømerådet si rolle, sjå óg:

Sakshandsaming i Bjørgvin bispedømeråd følgjer forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova, jf. kirkeloven § 38 (1).