Heilage Sunniva

Legenda om Sunniva fortel om den vakre kongsdottera som rømde frå Irland og hamna på vestkysten av Noreg der Sunniva og følgjet hennar gjekk i land på øya Selja. - Selja er staden der kyrkja i Noreg vart fødd, skreiv Sigrid Undset.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30