Retreat våren 2018

”Retreat” betyr ”å trekke seg tilbake”. Jesus seier til læresveinane sine : «Kom med meg til ein aud stad der vi kan vera åleine, og kvil dykk litt!» (Mark 6,31). Dei fleste retreata i Bergen finn stad på Søsterhjemmet Haraldsplass. Her finn du program for våren 2018.

Velkommen til stille, bøn og bibelmeditasjon!

På retreatsamlingane på Søsterhjemmet legg vi til rette for kvile og bøn. Vi trekkjer oss tilbake for ei tid. Retreaten er stille. Måltida er stille, gjerne med musikk. Ein fast rytme med tidebøn og gudsteneste, hjelper oss å falle til ro. Vi får høve til sjølv å bli nærverande hos Han som alltid er nær. Retreaten gir rom for å møte bibeltekstar, åleine og i fellesskap. Det er tilbod om samtale og forbøn på dei fleste retreata.

Program for kveldsretreat i Bergen våren 2018

Onsdag 31. januar kl. 18: Kveldsretreat med tema "bøn"
Onsdag 15. februar kl. 17: Kveldsretreat
Onsdag 15. mars kl. 16.30: Retreatkveld i fastetida
Onsdag 15. mai kl 18: Kveldsretreat

Der annan stad ikkje er nemnt, foregår alle retreata i Søsterhjemmet på Haraldsplass, Ulriksdal 8, med inngang i sørenden av Haraldsplass diakonale sykehus.

Retreatarbeidet har felleskyrkjeleg karakter og er ope for alle.

Kveldsretreat har inga påmelding og kostar 50 kroner.

Åndeleg rettleiing:

Åndeleg rettleiing gir hjelp til å utvikle og gå djupare i sin relasjon til Gud. Det handlar om å vekse i trua slik at den kan få røre ved heile livet.

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med personalprest Bård Haukedal.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30