Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Hjelp til å søkja midlar til kulturprosjekt - store eller små

Det kan vere nyttig å gjere seg kjend med mogelege finansieringskjelder både lokalt og nasjonalt. Her får du nokre tips til søknadsprosessen

Vis at du er godt kjent med kriteriane for tilskotsposten. Ofte gjeld dette eit kulturpolitisk virkemiddel organisasjonane brukar for å nå sine mål. Målsetjingane kan variera frå år til år, for eksempel:

 • Støtte opp om eit variert kulturliv
 • Støtte nytenkning
 • Støtte dei smale prosjekta

Sjølve søknaden må vere oversiktleg og ryddig med:

 • Kontaktinformasjon 
 • Namn på organisasjon 
 • Kontaktperson
 • Kontonummer
 • Org.nummer

 Søknaden må innehalde god og utfyllande skildring av prosjektet:

 • Kven eig prosjektet?
 • Formelle samarbeidspartnarar 
 • Målsetjing  
 • Målgruppe 
 • Arrangementsdato / milepælar 

Ha også med budsjett:        

 • Alle inntekter og kostnader må reknast med
 • Aktuelle prisar er innhenta så langt det er mogeleg 
 • Vis realisme 
 • Balanse 
 • Prosjektet må vere gjennomførbart med den summen ein søkjer om

Og hugs følgjande:

 • Tenk nytt
 • Ver ute i god tid
 • Gå rett på sak
 • Syt for solid forankring hos alle samarbeidspartnarar
 • Kombiner entusiasme og realisme

Sjå lenkjer for meir nyttig informasjon. Ta gjerne kontakt med vår kulturrådgjevar om det er noko du er usikker på!

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30