Soknerådskurs - nyttig informasjon for sokneråda etter kurset

På denne sida finn du nyttig stoff for nye sokneråd. Dersom du er medlem i eit sokneråd og ønskjer repetisjon frå kurset, eller ikkje fekk det med deg, vil du finna litt stoff frå kurset her. Sjå lenke til lysark frå kursa nedst på sida

NYTTIGE LENKER

Trusopplæring

Ressursbanken Hjelpemateriell (oversiktar/tips/idear) for å utføre trusopplæring i kyrkjelyden.

Institutt for kristen oppseding. Bøker, CD og anna materiell til utdeling. Ressursbøker og kurs for arbeid med trusopplæring.

Kirken.no om trosopplæring. Kortfatta informasjon med peikarar.

Bjørgvin bispedøme - trusopplæring. Nokre ressursdokument om arbeid med trosopplæring og trusopplæringsplanar.

Vaksenundervisning:

Kristelig studieforbund

Inkludering:

Inkludering i trusopplæringa,

http://deltakelse.no/

Kompetanse om utviklingshemming

Miljø og rettferd:

Grøn kyrkje,

Klimapolitikk,

Kirkens nødhjelp,

Rettferdig handel - Fairtrade

Den globale kyrkja (internasjonal diakoni og misjon)

Film

Ressursside for sokneråd på Den norske kyrkja sine nasjonale nettsider:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/

Ressursperm for oppfølging av medarbeidarar:

Ressursperm og vedlegg til ressursperm

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30