Bjørgvin bispedømeråd samla til første møte

Det nye bispedømerådet i Bjørgvin var samla til møte og kurs over to dagar i slutten av januar. Mykje av tida gjekk med til å bli kjent med oppgåvene til eit bispedømeråd. Ei av dei første sakene var tilsetjing av kapellan i Salhus.

Bispedømerådet konstituerte seg med Inger Helene T Nordeide som leiar og Karl Johan Kirkebø som nestleiar. Valet gjeld for to år.
Val
Bispedømerådet valde også kven dei skal fremja som kandidatar frå Bjørgvin til å sitja i Kyrkjerådet og Mellomkyrkjeleg råd. 
Leke kandidatar til Kyrkjerådet:
1. Karl Johan Kirkebø 
2. Beate Husa 
3. Ida Lindøe 
4. Vemund Atle Øiestad 
Forslag til leiarkandidat Kyrkjerådet: 
Harald Hegstad
Kandidatar til Mellomkyrkjeleg råd:
1. Berit Nøst Dale
2. Nora Sætre Baartvedt
Plassering i komitear på Kyrkjemøtet:
Kyrkjemøtet har følgjande komitéar:
A. Gudsteneste og evangelisering
B. Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål
C. Økonomi og kyrkjeordning
D. Kyrkjeordning
E. Personal, arbeidsgjevarspørsmål og utdanning
F. Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold
Bispedømerådet foreslår følgjande plassering i av sine medlemer i desse komiteane:
Ivar Braut - komité A,  sekundært D
Vemund Øiestad - komité C, sekundært E
Ida  Lindøe - komité F, sekundært B
Karl Johan Kirkebø - komité D, sekundært C
Beate Husa - komité D, sekundært C
Marius Økland - komité B, sekundært E
Berit N Dale - komité F, sekundært B
Nora S Baartvedt -  komité A, sekundært B
Inger Helene Thingvold Nordeide - komité B, sekundært E
Årsplan
Årsplanen for arbeidet til bispedømerådet/bispedømekontoret vart lagt fram. Bispedømerådet vedtok planen slik den ligg føre.
Klimamelding
Bjørgvin bispedømeråd sluttar seg til Kyrkjerådet sin «Samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft 2015-20130». Bispedømerådet forpliktar seg på dei punkta som særleg vedkjem bispedøma:
a. Dialog med fellesråda og prostia. 
b. Kritisk fokus på eiga reiseverksemd. 
c. Bruk av videokonferansar. 
d. Etterspørje lokalt engasjement på feltet.
e. Etablere og synleggjere bispedømet sin ansvarlege kontaktperson på området. 
f. Etablere og drifte ei ressursgruppe. 
g. Motivere, rettleie og samordne kyrkjelydane og fellesråda.
h. Etablere og pleie kontakt med Kyrkjerådet og sentrale samarbeidspartnarar. 
i. Konkrete mål for utsleppsreduksjon. Bispedømerådet vil arbeide for å auke talet på «Grøne kyrkjelydar», Miljøfyrtårn og Fairtrade-kyrkjelydar. 
Tilsetting av kapellan i Salhus
Bispedømerådet gjorde følgjande tilsetting av kapellan i Åsane prosti med Salhus sokn som tenestestad:
1. Hanne Kanchan Zimmermann Ølberg 
2. Martin Aalen Hunsager
Økonomi
Bispedømerådet godkjende rekneskapen for 2015 og gjorde vedtak om budsjett for 2016
Kandidatar til representantskapet i Haraldsplass diakoniale stiftelse
Biskop Halvor Nordhaug (fast representant)
Sokneprest Gunnar Kolaas
Pensjonist Øyvind Øy
Sokneprest Hildegunn Isaksen
Sokneprest Peter Rikard Johansen
Vara
Prostiprest Gunnar Erstad
Diakon Linda Bårdsen
Medlemer til representantskapet til Kirkens SOS
Bjørgvin bispedøme sine to representantar:
Liv R. Ågotnes
Vetle Karlsen Eide

Sakliste

001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
002/16 Godkjenning av møtebok
003/16 Konstituering av nytt bispedømeråd
004/16 Forslag til leiarkandidatar og medlemmar til Kyrkjerådet, Mellomkyrkjeleg Råd og Samisk kyrkjeråd samt komitédeltaking under Kyrkjemøtet for bispedømerådets medlemmar
005/16 Møteplan BBDR 2016 og vår 2017
006/16 Årsplan Bjørgvin bispedømeråd 2016
007/16 Klimamelding for Bjørgvin bispedøme
008/16 Tilsetting - Kapellan i Åsane prosti med Salhus sokn som tenestestad 
009/16 Rekneskap 2015
010/16 Budsjett 2016
011/16 Nye medlemer til representantskapet i Haraldsplass diakonale stiftelse
015/16 Oppnemning av medlemmar til representantskap Kirkens SOS
013/16 Orienteringar

 

 

[Missing text '/cookieconsent/missingConsentSharing' for 'Norwegian, Nynorsk (Norway)'][Missing text '/cookieconsent/missingConsentMessageFunctional' for 'Norwegian, Nynorsk (Norway)']

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"