Leiar i Bjørgvin bispedømeråd

Inger Helene Thingvold Nordeide har vore leiar av Bjørgvin bispedømeråd sidan 2012.

Ho er fødd i 1961 og er sjølvstendig næringsdrivande innan arbeidspsykologi.
Nordeide har forska på arbeidsmiljøet i kyrkja, og var medforfattar av boka "Jeg er jo ikke Jesus heller -  om arbeidsmiljø i den norske kirke". Ho bur i Førde i Sunnfjord der ho er aktiv i lokalkyrkja, medlem av gudstenesteutval, kyrkjekor og har ulike frivillege verv.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30