Forsideoppslag

Trusopplæring:

Ressursbankenwww.ressursbanken.no Hjelpemateriell (oversiktar/tips/idear) for å utføre trusopplæring i kyrkjelyden.

Institutt for kristen oppseding (IKO)www.iko.no Bøker, CD og anna materiell til utdeling. Ressursbøker og kurs for arbeid med trusopplæring.

Kirken.no om trosopplæringhttps://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/trosopplaring/ Kortfatta informasjon med peikarar.

Bjørgvin bispedøme -tusopplæringhttps://kyrkja.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/arbeidsomrade---artikkelgruppe/trusopplaring-i-bjorgvin/?id=5304 Nokre ressursdokument om arbeid med trosopplæring og trusopplæringsplanar.

Voksenundervisning: Kristelig studieforbundhttp://www.k-stud.no/

(sjekk at denne er med under diakoni)

http://www.kirkeligressurssenter.no/ mot Vold og overgrep.

 

 

Ressursside for sokneråd på Den norske kyrkja sine nettsider:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/

 

 

Nokre nyttige lenker vedkomande inkludering.

Inkludering i trusopplæringa, http://www.ressursbanken.no/ressurser/litteratur-om-inkludering-og-tilrettelegging/Rett til tru, http://deltakelse.no/ Kompetanse om utviklingshemming , http://naku.no/

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30