Gjenopplev folkefesten i reformasjonsbyen Bergen!

Få et tilbakeblikk fra Lutherfestdagene i Bergen 3. - 7. mars 2017. Nå har vi lagt ut bilder, videoer og andre tilbakeblikk fra arrangementene.

For bilder, videoer og andre tilbakeblikk fra arrangementene, se lenker nedenfor.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30