Tilbod til ungdom

Kyrkjelydane har fleire gode hjelparar i arbeidet med å nå fram til dei unge. Frivillige organisasjonar stiller gjerne opp i både kyrkjelydsarbeid og på skular og studiestader. Vi har samla eit lite oversyn.

LAGET
Det er no 22 skulelag i Bjørgvin, og talet aukar. Laget, som arbeider blant skuleungdom driv også Bergen Kristne Studentlag (BKS) og Fantoft Christian Fellowship som jobbar for å nå nye studentar.
— Terskelen for oppsøkja kristne er ofte vesentleg lågare inn på lagsmøta som kristne elever arrangerar enn på møte og gudsteneste i kyrkjer og bedehus. Her kan ein bli kjent med Jesus midt i skulekvardagen og oppleve eit trygt og godt miljø i ein ofte krevjande livssituasjon. Med leik, kreativitet, Guds ord, mat, musikk og relasjonsbygging, formidlar frimodige lagsungdomar evangeliet midt i verda, seier Einar Helgaas som er teamleiar i Laget Vest. — Kjenner du ungdom som vil vera med på å gjera Jesus kjent på alle skular og studiestadar så han blir trudd, elska og etterfølgd, så sett dei i kontakt med laget, oppmodar Einar (41432192/ einar.h@nkss.no)

KRIK
KRIK er eit lågterskeltilbod for tru og idrett, der alle prestasjonsnivå er velkomne til ein kristen felleskap. KRIK lokallag driv KRIK sitt arbeid mellom dei store leirane. Det finst fleire KRIK-lag i Bjørgvin, sjå KRIK lokallag.

Vil du starta lokallag, kan du kontakta maren@krik.no eller på telefon 93 62 79 42. 
Leirar
I Bergen og Hordaland:

 • FOTBALL-CUP: 30. oktober.
 • CHALLENGE 2016 (15-17 januar). Ei vinterhelg i Myrkdalen.

Nasjonale leirar:

 • EXPLORE 2017 Nyttårsleir med 1500 andre i Håkons Hall på Lillehammer. Aldersgruppe: 15 - 20 år
 • Til sommaren igjen: KonfACTION, ACTION og ARENA. 

 

KFUK-KFUM 

KFUK-KFUM har fleire krinsar i vårt bispedøme: Bjørgvin krets dekker det meste av Hordaland fylke, bortsett frå Sunnhordland som ligg til Haugaland krets. Sogn og Fjordane er eigen krins. Til saman omfattar desse ei rekkje grupper med aktivitetar for born, tweens, ungdom, studentar/ unge vaksne, vaksne og familiar. Mykje av arbeidet skjer i samråd med lokale kyrkjelydar. KFUK-KFUM ynskjer og å støtte opp om det lokale kristne barne- og ungdomsarbeidet, og gjer det mellom anna gjennom å drive leiarkurs for ungdom samt inkludere kyrkjelyder i sine arrangement.

Kommande arrangement for ungdom:

 • 21-23. oktober 2016: Hausttreff- leir på Nesholmen leirstad for 13-19 år
 • 28. oktober:  Nattcup for konfirmantar i Sunnfjord i Førdehuset
 • 4. november: Nattcup for konfirmantar i Nordfjord og Vanylven, Vågsøy
 • 11-13 november: LIV kurs- leiartreningskurshelg Sunnfjord fhs, Førde
 • 11. november: Good Night i Håvikhallen på Karmøy  – Konsert med Ten Sing grupper frå Haugaland krets. Turneringar og kiosk.
 • 18, november: Nattcup i Haukelandshallen, Bergen - fotballturneringar for konfirmantar og 15 år+ og varierte andre aktivitetar
 • 2. - 4. desember: LIV Basic leiartreingskurshelg, Bjørgvin krets.
 • 27.-29. januar 2017: Vinterfestival på Bømlo - festival for ungdom mellom 13 og 19 år
 • 3.-5. februar: Vintertreff- festival for 13-19 år på Sunnfjord folkehøgskule og Førdehuset med Ten Sing Norway
 • 10.-12. februar 2017: Vinterfestivalen på Voss  – festival for ungdom mellom 13 og 19 år
 • 12. februar: Konfirmantfestival på Langevåg/Bømlo – dag-festival for konfirmantar frå Sunnhordland
 • 30.april: Sport&Sprell&Kjerkegospel i Norheim kyrkje – ungdomsarrangement med uteaktivitetar, konsert og opent hus

Arrangement for born/tween/familiar

 • 28.-30.oktober 2016: Tweenfestival i Rossabø kyrkje i Haugesund – festivalhelg for tweens 10-13 år frå Bjørgvin krets og Haugaland krets.
 • 12. november: KFUK-KFUM dag på Torvastad  – familiearrangement, gudsteneste og fest for heile KFUK-KFUM-familien
 • 10. desember: Familiedag i Ynglingen, Bergen – ope hus med aktivitetar for barn
 • 18. februar: Familiedag i Ynglingen, Bergen – ope hus med aktivitetar for barn
 • 11 mars: Barnefestival for alle kor og born som vil vere med- storkor, aktivitetar og konsert i Førdehuset
 • 11 mars: Kula & myggen-festival i Norheim kyrkje  – barnefestival med ulike seminar, aktiviteter og gudsteneste.
 • 1.april: Familiedag i Ynglingen, Bergen – ope hus med aktivitetar for barn
 • 12.-16.april: Familiepåskeleir i Ulvik
 • 25. mai: Familiearrangement på Vigdarheim i Sveio – open dag med aktivitetar og moro for familiar
 • 11. juni: Skotnesdagen på Skotnes leirstad, Askøy - friluftsgudsteneste, aktivitetar for barn og grilling.

Leiartrening for ungdom

 • Minileiarkurset MILK (15-16 år) - blir drive i samråd med lokale kyrkjelyder og lokale KFUK-KFUM einingar
 • Leiarkurset LIV Basic (16-19 år) - grunnleggjande leiarkurs som drivast av krinsane
 • Leiarkurset LIV Identitet og tru (for dei som har fullført LIV Basic) - Bjørgvin krest og Haugaland krets
 • Leiarkurset LIV Global leiing (for dei som har fullført LIV Basic) - Haugaland krets

Kontaktinformasjon til krinsane

 • Sogn og Fjordane krins: dagleg leiar Ida Etnestad, tlf.57820311, e-post: sfj@kfuk-kfum.no
 • Bjørgvin Krins: dagleg leiar Alice Jeanette Vatnehol, tlf. 55606070, e-post: bjorgvin@kfuk-kfum.no
 • Haugaland Krins: dagleg leiar Lars Breivik Hellerdal, tlf.95278009, e-post: haugaland@kfuk-kfum.no

St. Jakob (eit samarbeid mellom KFUK-KFUM og Den norske kyrkja)

St. Jakob kirke, som tilhøyrer Bergen domkirke menighet, er ei annleis kyrkje i Bergen sentrum. Her vert det berre drive arbeid av og for ungdom og unge vaksne (15 - 30+).
Ser du etter eit miljø der du kan få vere med å bidra og utvikle deg? Eller berre henge? - då er du hjarteleg velkomen innom St. Jakob, her er det stort sett folk som kan opne døra når som helst på døgnet.

Ungdomsgruppa (15-18)
Klubb og kafe kvar einaste onsdag frå kl 15 - 22, ope for alle. Her kan ein få studiotid, lage mat, sjå film, jobbe med foto på datarommet og møte andre ungdommar. Her er også leiartreningsprogrammet «Jakobstigen» med.
Ungdoms-gudsteneste, Puslespillet, ein torsdag i månaden, av og for ungdom. Også denne er open for alle i bispedømet og særleg ten sing-kor fra andre kyrkjelydar er velkomne til å bidra og for å treffe andre ten sing-kor.

Unge vaksne
Søndagar kl. 19: Jakobmesse, GUV (gudstjeneste for unge voksne) eller «Noen med noe på hjertet». Tabutorsdag ein torsdag i månaden.
St. jakob er utstyrt med 2 scener og profesjonelt lydstudio der ein kan få øvingstid og hjelp til å spele inn låtar.
Denne hausten startar også FORANDRINGSHUSET opp i St. Jakob og her vil det kome ulike tilbod etterkvar for ungdomsgruppa. som f.eks dansekurs og “Åpen mic”.

Studentmenigheten
Studentmenigheten er blitt ein del av St.Jakob pluss. Dette er Den Norske kyrkja sitt tilbod for unge vaksne og studentar i Bergen. Les meir om studentmenigheten og studentprestane.

Studentpresten i Sogndal

Ein av prestane i Sogndal gjer teneste som studentprest ved Høgskulen i Sogn og fjordane ein gong i veka. 

Les meir om studentpresten i Sogndal

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30