Handbok for helse, miljø og trykkleik (HMT)

Frå og med 01.01.17 blei Den norske kyrkja ved Kyrkjerådet og bispedømeråda eit eige rettssubjekt (rDNK). Felles handbok for HMT for heile rDNK er tilgjengeleg ved innlogging på intranettet Kyrkjebakken.

Viktige skjema knytt til HMT-handboka er det også lenka til nederst på sida her.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30