Adventsretreat

Praktisk informasjon

Frå:5.12.2019 - kl.16.30

Til:5.12.2019 - kl.20.30

Stad:Søsterhjemmet, Bergen diakonissehjem

Arrangør:Haraldsplass diakonale stiftelse og Bjørgvin bispedøme

Sjå lenkja under for meir informasjon.