Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Frå:7.2.2018

Til:7.2.2018

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd

Sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av møteprotokollen frå 5. desember 2017

Tilsetting av prost i Nordhordland prosti (ikkje offentlg)

Tilsetting av sokneprest i Vesthordland prosti, Foldnes sokn (ikkje offentlg)

Tilsetting av sokneprest i Sunnhordland prosti, Stord sokn (ikkje offentlg)

Val/ny konstituering av bispedømerådet

Strategi og årsplan 2018-2020

Høyring - Verksemdsgjennomgang Bergen kyrkjelege fellesråd

Høyring - Justering av hovudgudstenesta og almenne reglar

Orienteringssaker