Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Dato:7.2.2018

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd