Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Dato:15.6.2018

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd