Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Frå:15.6.2018

Til:15.6.2018

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av møteprotokollen frå 15.05.2018

Tilsetting av sokneprest i Bergensdalen prosti, Fyllingsdalen sokn

Tilsetting av sokneprest i Sunnhordland prosti,  Fitjar sokn, vikariat

Tilsetting av sokneprest i Sunnhordland prosti, sokna i Kvinnherad

Prøvetid ved tilsetting

Årsplan del 0.1 Kvalitet i bispedømerådet sitt arbeid - Evaluering og målsetting

Lunsj inkl foredrag

Orientering og foredrag - Bjørgvin bispedøme 950 år

Orientering om Bergen Kirkelige dialogsenter

Økonomirapport per 31.5.2018

Sak om Ungdomssatsing 2018-2020

Orientering om ungdomssating og St Jakob-prosjektet

Ungdomsrådet orientering

Avslutning inkludert noe enkelt å spise

Orienteringssaker