Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Dato:15.5.2018

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd