Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Dato:15.5.2018

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd

Saksliste

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av møteprotokollen frå 21.03.2018

Årsplan del 01 og 1 - Fase 1 i videre arbeid med strategi og verdier

Presentasjon og samtale i møte

Tilsetting av kapellan i Søreide, Fana prosti

Tilsetting av sokneprest i Vesthordland prosti,  Tveit sokn

Tilsetting av kapellan i Fana prosti, Birkeland sokn

Tilsetting av sokneprest i Sogn prosti, sokna i Årdal

Tilsetting av sokneprest i Sogn prosti, sokna i Vik

Tilsetting av prosjektprest i Ung katedral, St Jakob

Tilsetting av sokneprest i Åsane prosti, Hamre sokn og Hosanger sokn

Oppnemning styremedlemmer Bjørgvin kirkelige fond

Vurderinger av moglege framtidige kontorforhold

Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området

Prinsippsak om samarbeidsavtaler rundt stillinger

Valråd for kyrkjevalet i Bjørgvin bispedøme 2019

Høyringssvar på Strategiplan for samisk kyrkjeliv

Orienteringssaker