Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Dato:21.3.2018

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd