Møte i Bjørgvin bispedømeråd

Praktisk informasjon

Frå:21.3.2018 - kl.09.15

Til:21.3.2018 - kl.16.00

Stad:Bjørgvin bispedømekontor

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd

SAKLISTE FOR BJØRGVIN BISPEDØMERÅD  21.03.2018
 
  Saksnr. (Strandgaten 198)
     
  KL 09.15 Godkjenning av innkalling og sakliste
     
  KL 09.20 Godkjenning av møteprotokollen frå 07.02.2018
     
  KL 09.25 Tilsetting av kapellan i Søreide sokn, Fana prosti
     
  KL 09.45 Tilsetting av sokneprest i Nordhordland prosti,  Meland sokn
     
  KL 10.05 Tilsetting av kapellan i Åsane prosti, Eidsvåg og Biskopshavn sokn
     
  KL 10.30 Budsjett 2018
     
  KL 10.50 Omdanning av Kirkens SOS frå samanslutning til landsforeiing
     
  KL 11.10 Oppnemning til representanskapet på Haraldsplass diakonale
     
  KL 11.25 Høyring: Justering av hoveugudstenesta og almenne bestemmingar
     
  KL 12.00 Orienteringssaker
     
  KL 12.15 Lunsj
     
  KL 13.15 Kirkemøtesaker
     
    Saker drøftes ut fra behov
     
    Slutt 16.00
     
    Tidsplanen kan bli endra undervegs i møte