Nasjonal diakonikonferanse

Praktisk informasjon

Frå:17.10.2018 - kl.09.30

Til:17.10.2018 - kl.16.00

Stad:Bergen

Arrangør:Haraldsplass diakonale stiftelse i samarbeid med «Diakoni i Bjørgvin» som også Bjørgvin bispedøme er ein del av

PROGRAM
«Diakoni og Samfunn»
09.30-09.40 Musikalsk innslag
09.40-10.00 Velkomshilsen v/adm. dir.Jørn Henning Theis
10.00-10.40 Prof. Finn Skårderud «Er vi nysgjerrige nok? Om endring via undring»
10.40-10.55 Pause
10.55-11.15 Generalsekretær Heather Roy,Eurodiakonia, «Utenforskap (social exclusion) med blikk på situasjonen i Europa»
11.15-12.00 Prof. Ingvard Wilhelmsen
«Sjef i eget liv. Hvordan kan vi stimulere folk til å ta ansvar for sine holdninger, følelser og adferd»
12.00-12:45 Lunsj
12:45-13.00 Musikalsk innslag
13.00-13.45 Prof. Geir Sverre Braut «Diakoniens betydning i samfunnsutviklingen»
13.45-14.00 Pause
14.00-15.45 Filmskaper Margreth Olin «Ømhet for menneskeverdet»
15.45-16.00 Oppsummering